Endelig versjon av «Inspirasjonshefte i miljøkommunikasjon»

Endelig versjon av «Inspirasjonshefte i miljøkommunikasjon» er ferdigstilt. Takk til alle som har bidratt med gode eksempler.

Vi håper heftet både kan gi læring og inspirasjon.

Forside

Inspirasjonshefte i miljøkommunikasjon